Birimin Tarihsel Gelişimi

Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1982 yılında kurulmuştur. Ancak bölümümüzün tarihi 1966 yılında kurulan Zafer Mühendislik ve Mimarlık Özel Koleji ve 1967 yılında kurulan Yükseliş Koleji Özel Mimarlık Okullarına dayanır. Bu iki özel okul 1971 yılında birleştirilmiş ve 1973 yılında ADMMA (Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi) olarak kamulaştırılmıştır. 1982 yılında Gazi Üniversitesi bünyesine alınan Fakültemiz Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi adını almıştır.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Millî Eğitim Bakanlığı’nın 26.08.2009 tarihli ve 23258 sayılı yazısıyla kapatılarak, Bakanlar Kurulunca 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre, 02.09.2009 tarihinde Mimarlık Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi olarak yeniden kurulmuştur. Mimarlık Bölümü de günümüze kadar eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Bölümümüz Mimarlık Lisans ve Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) programlarını kapsamaktadır. Lisans programımız 4 yıllık eğitim üzerine kurgulanmış olmasına rağmen Avrupa Birliğine uyum süreci içerisinde 4+2 yıllık eğitime geçiş için çalışmalar yürütülmektedir. 

 

 

 

 

background image